Especialitat: Activitats de Gestió Administrativa. Certificat professionalitat N2

Durada: 890 hores

Data prevista inici: Setembre 2015

Informació i inscrsefed guayipcions:
CFO AJUNTAMENT DE TORTOSA
C/Nova Estació, 21 43500 Tortosa
Tel. 977585836 cfo.tortosa@tortosa.cat