Curs adreçat a joves que es vulguin formar en el camp de l’administració i gestió per accedir a un lloc de treball d’auxiliar d’oficina i o obtenir una titulació oficial que acrediti la seva competència laboral.
Un cop hagis fet i superat el curs també podràs accedir als cursos adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat de nivell 2 de la família professional Administració i Gestió.

Durada del curs: 440 hores

imatge informacio sefed 2

 

 

 

 

 

 

Mòduls i continguts formatius:

Mòdul MF0974_1 Tractament de dades, textos i documentació.  150 hores
UF 1. UF0510 Processadors de textos i presentacions d’informació bàsics.
L’aplicació de tractament de textos
Configuració, visualització i impressió de documents en diferents suports
Utilització de les diferents possibilitats per millorar l’aspecte del text
Creació de taules senzilles, ús i maneig
Disseny, organització i arxivament de les presentacions gràfiques
Objectes

UF2. UF0511. Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul
L’aplicació de full de càlcul
Edició i modificació de dades
Fórmules i funcions bàsiques
Inserció de gràfics elementals
Impressió, ordenació, filtratge i protecció bàsica de fulls i llibres

UF3. UF0512. Transmissió d’informació per mitjans convencionals i informàtics
Connexió i funcionament operatiu de l’equipament informàtic
Transmissió interna personal de documentació
Transmissió interna informatitzada de documents
Normes de seguretat que garanteixen la confidencialitat en la transmissió

MF0971_1 Reproducció i arxiu 120 hores
UF1. UF0513. Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic
Sistemes operatius habituals
Arxivament i classificació de documentació administrativa
Base de dades
Inserció de dades en taules
Consultes de selecció
Formularis i informes

UF2. UF0514. Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic
Reproducció en equips de reprografia (fax, fotocopiadores, escàners)
Operacions d’enquadernació funcional de documents

Mòdul MF0973_1 Gravació de dades 90 hores
Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades
L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades
Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics
Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics
Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats

Mòdul MP0110 Mòdul de pràctiques professionals 80 hores
Aquest mòdul es cursa un cop s’han cursat i superat tots els altres mòduls del curs. Consisteix en una estada de pràctiques en empreses de la zona per tal de posar en pràctica les habilitats apreses durant el curs en un entorn real de treball.
Accions adreçades a persones joves d’entre 16 i 29 anys beneficiàries de la Garantia Juvenil.

Promou i subvenciona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Accions cofinançades pel Fons Social Europeu Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Informació i inscripcions:
CFO AJUNTAMENT DE TORTOSA
C/Nova Estació, 21 43500 Tortosa
Tel. 977585836 cfo.tortosa@tortosa.cat
cfo.tortosa.cat