logo catalunya empren

El programa Catalunya Emprèn s’emmarca en el Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria que lidera la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom.
Es tracta d’un projecte que té com a finalitat facilitar un suport eficaç a la creació d’empreses i crear un entorn més favorable per poder posar en marxa projectes d’autoocupació.

Objectius específics:
• Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d’empreses i esperit emprenedor.
• Facilitar serveis d’assessorament i acompanyament a les persones emprenedores.
• Desenvolupar un entorn favorable a l’emprenedoria.
• Integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores.
• Desenvolupar una xarxa publicoprivada de suport.

foto 1 catalunya empren

Accions i prestacions que s’ofereixen:
• Serveis d’informació i orientació de la idea empresarial
• Programes de formació a les persones emprenedores
• Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses
• Serveis de seguiment tècnic els tres primers anys de creació
• Accions de sensibilització de la població envers l’esperit emprenedor
• Serveis d’informació, assessorament i mediació del finançament en el procés de creació de l’empresa
• Serveis i recursos de vivers d’empresa
• Serveis d’informació, assessorament i formació d’alfabetitza

foto 2 catalunya empren